Poľsko schválilo zákon o elektronickom doručovaní

Poľsko prijalo nový zákon o elektronickom doručovaní. Jeho cieľom je previesť oficiálnu korešpondenciu verejnej správy do online priestoru. Novú službu bude poskytovať Poczta Polska. Digitálne vylúčení občania budú môcť využívať tzv. hybridnú poštu.

Koncom novembra poľský prezident podpísal zákon o elektronickom doručovaní. V polovici decembra zákon ešte čakal na uverejnenie v zbierke zákonov. Od počiatočného predstavenia návrhu až po prijatie regulácie uplynul viac než rok.

Zákon zavedie povinnosť orgánov verejnej správy posielať doporučenú poštu výhradne v elektronickej podobe. Verejné úrady a podnikatelia si budú musieť zriadiť oficiálnu schánku elektronickej pošty a nechať si ju zaregistrovať vo verejnom registri. Táto povinnosť nebude platiť pre jednotlivcov. V prípade, že niektorí občania nebudú pripravení prijímať oficiálnu korešpondenciu elektronicky, budú môcť využívať tzv. hybridnú poštu.

Hybridná pošta znamená, že poštový operátor prijme elektronickú poštu od verejnej autority a doručí ju v papierovej podobe. To bude od poštového operátora vyžadovať zavedenie nových procesov na prevod do papierovej formy a obálkovanie.

Počíta sa s tým, že určený poštový operátor bude poskytovať služby elektronického doručovania a hybridnej pošty. Do menovania takéhoto operátora, ktorý bude vybraný pomocou tendra, zákon uvádza, že Poczta Polska bude dočasne poskytovať tieto služby do konca roku 2025. To je zároveň dátum, do kedy Poczta Polska bola určená ako poskytovateľ univerzálnej poštovej služby.

Implementácia nového spôsobu doručovania bude pre rôzne kategórie povinných osôb prebiehať v niekoľkých etapách. Od septembra 2021 ju budú využívať ústredné orgány, od januára 2024 orgány územnej samosprávy a od októbra 2029 aj súdy.

Britská pošta Royal Mail zaplatí pokutu £1,5 milióna

Britský regulačný úrad Ofcom uložil poštovému operátorovi Royal Mail pokutu vo výške 1,5 milióna libier. Dôvodom bolo nedodržanie ukazovateľa kvality pre doručovanie zásielok prvej triedy. Okrem toho Royal Mail dostal pokutu 100,000 libier za predražené zásielky druhej triedy.

Poskytovateľ poštových služieb Royal Mail je povinný zabezpečiť, aby 93% zásielok prvej triedy bolo doručených na nasledujúci pracovný deň po podaní. Avšak v období 2018/2019 kvalita tohto ukazovateľa bola len 91,5%.

Za nesplnenenie uvedeného ukazovateľa kvality musí Royal Mail zaplatiť pokutu vo výške 1,5 milióna libier.

Regulátor však vo svojej tlačovej správe zároveň uviedol, že kvalita služieb v období 2019/2020 sa zlepšila a že pošta Royal Mail po zohľadnení dopadov COVID-19 splnila svoje regulačné povinnosti.

Royal Mail však musí zaplatiť ešte jednu pokutu, a to 100 000 britských libier za predražené listové zásielky druhej triedy. Keďže tieto sú súčasťou univerzálnej služby a majú byť poskytované za primeranú cenu, regulátor zastropoval ich cenu na 60 penciach.

Cenový strop platil počas obdobia jedného roka s koncom 31. marca 2019. Od 1. apríla 2019 sa síce cenový strop následne zvýšil, ale Royal Mail účtovala vyššiu cenu už o týždeň skôr.

Namiesto 60 pencí to bolo 61 pencí, čo počas siedmych dní, od 25. do 31. marca 2019, spôsobilo celkový rozdiel 60 000 libier. Tie pošta poškodeným zákazníkom nemá ako vrátiť. Každopádne však do štátnej pokladne musí teraz zaplatiť pokutu 100 000 libier.

Royal Mail ubezpečuje, že prijala potrebné opatrenia, aby sa podobná chyba v budúcnosti neopakovala.

Slovenský regulátor konzultuje o aukcii vo viacerých pásmach

Slovenský regulátor konzultuje do 5. februára 2020 o návrhu podmienok viacpásmovej aukcie na pridelenie frekvencií v pásmach 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Navrhovaným formátom aukcie je SMRA. Účastníci aukcie majú súťažiť o šesť blokov. Každý s veľkosťou 2×5 MHz a to v pásme 700 MHz, jeden blok o veľkosti 2×4.2 MHz v pásme 900 MHz. A dalej tri bloky, každý s veľkosťou 2×3 MHz, v pásme 1800 MHz. Súčet vyvolávacích cien je 92,5 milióna EUR.

Čítať viac

Slovenský regulátor konzultuje o monitorovacom systéme kvality služieb

Slovenský regulačný úrad RÚ konzultuje do 31. januára 2020 o monitorovacom systéme na meranie vybraných parametrov kvality služieb prístupu k internetu. Regulátor plánuje aplikáciu MobilTest, poskytovanú spoločnosťou Specure, zaviesť ako certifikovaný merací nástroj na monitorovanie kvality služieb fixného aj mobilného prístupu k internetu, v súlade s nariadením EÚ 2015/2120 o otvorenom prístupe k internetu.

Merací nástroj meracinternetu.sk je verejnosti bezplatne prístupný prostredníctvom webového sídla regulátora od roku 2017. Na základe troch rokov skúseností so systémom ho regulátor považuje za relevantný pokiaľ ide o výsledky meraní.

Slovenský regulátor ho chce teraz aplikovať ako certifikovaný nástroj na:

  • riešenie sťažností účastníkov;
  • výkon funkcie štátneho dohľadu nad kvalitou služieb;
  • meranie rýchlosti a iných parametrov kvality služieb.

Aplikácia MobilTest je poskytovaná na základe Open Source licencie. Umožňuje prácu s viacerými meracími/ testovacími servermi a vyberá optimálny server pre každé jednotlivé meranie. Merania sa robia s použitím serverov umiestnených v uzloch nezávislých od prevádzky –v peeringovom centre SIX Bratislava.

Merania sa robia pre akýkoľvek operačný systém a typ pripojenia, t.j. pevné, nomádické alebo mobilné a zahŕňa najmä nasledovné technológie: xDSL, Ethernet, optické siete, DOCSIS, káblové systémy, bezdrôtové systémy (WLAN, MMDS), ako aj 2G/3G/4G.

Metodológia merania prostredníctvom webového rozhrania meracinternetu.sk alebo aplikácie MobilTest a jeho pridružená platforma si získali dôveru niekoľkých regulačných orgánov v Európe na zmeranie širokopásmového prístupu v ich krajinách. Toto umožňuje porovnávať kvalitu pripojenia naprieč týmito krajinami. Meranie je nezávislé od operátorov a poskytovateľov internetu.

Charakter otvorených dát meracieho nástroja umožňuje export anonymizovaných výsledkov merania vo formáte .cvs alebo .xml.

Photo Copyright: Adobe Stock | Jovan

Slovenský regulátor pri príprave 5G aukcie postupuje v súlade s harmonogramom

Slovenský regulačný úrad RÚ informoval, že práce na príprave 5G aukcie v pásme  700 MHz postupujú v súlade s harmonogramom tak, aby bol dodržaný termín na uvoľnenie spektra stanovený rozhodnutím EÚ. Pásmo 694-790 MHz sa zatiaľ využíva na pozemné digitálne televízne vysielanie (DVB-T). Na základe dohody v rámci EÚ sa pásmo uvoľní pre širokopásmový mobilný internet 5G do 30. júna 2020.

Čítať viac

Český regulátor začal verejnú konzultáciu o podmienkach 5G aukcie

Český regulátor ČTÚ zverejnil návrh podmienok pripravovanej aukcie na pridelenie frekvencií v pásmach 700 MHz a 3.5 GHz. Podľa návrhu budú operátori súťažiť o celkom 60 MHz v pásme 700 MHz a 200 MHz v pásme 3.5 GHz. ČTÚ zvolil aukčný formát SMRA (Simultaneous Multi-Round Auction), teda súbežnú viackolovú aukciu. Výnosy sa očakávajú vo výške minimálne 6.3 miliardy českých korún.

Čítať viac

Rakúska pošta čelí 18-miliónovej pokute za porušenie ochrany osobných údajov

Rakúska pošta čelí škandálu s uchovávaním osobných údajov o miliónoch zákazníkov bez ich súhlasu, napísal rakúsky denník Die Presse. Úrad na ochranu údajov konštatoval, že národný poštový operátor je vinný z porušenia nariadenia o ochrane údajov GDPR, ktoré bolo implementované v máji 2018, a uložil mu pokutu 18 miliónov EUR. Pošta sa proti rozhodnutiu odvolá.

Čítať viac

4ka spúšťa 5G

Slovenský mobilný operátor Swan Mobile, poskytujúci služby pod značkou 4ka, realizoval prvý verejný 5G video hovor. Operátor predviedol video hovor skupine novinárov v Banskej Bystrici. Počas prezentácie rýchlosť prenosu dosiahla 1 Gbps.

Čítať viac