SOS GUARD

Predstavujeme vysoko efektívne riešenie určené primárne na monitoring bezpečnosti a privolanie si pomoci pre jednotlivcov alebo viacerých používateľov z najohrozenejších skupín obyvateľov. Jedná sa hlavne o rizikové skupiny, a to deti a seniorov.

Riešenie môžu tiež využívať rodičia, pracovníci v teréne a vo výrobných prevádzkách, škôlky, základné školy, domovy sociálnych služieb, osamelo žijúce osoby. Jednoducho každý, komu záleží na svojom živote a živote svojich blízkych.

crop sportswoman checking information on tracker

Privolajte si pomoc naozaj rýchlo!

Na Slovensku žije približne  874 000 seniorov, z ktorých je 786 600 osamotene žijúcich. Jeseň života prináša so sebou nemalé množstvo problémov spojených so zdravotným stavom, či motorickými schopnosťami. Väčšina seniorov z dôvodu mentálnych a motorických schopností, má zníženú schopnosť adekvátneho zaobchádzania s chytrými zariadeniami, obzvlášť vo vypätých situáciách, či náhlej zmene zdravotného stavu, čo výrazne znižuje ich možnosť privolať si pomoc, keď ju naozaj potrebujú.

V prípade detí chcú rodičia vedieť, kde sa ich dieťa nachádza, či prišlo bezpečne do školy alebo či sa nepohybuje v menej bezpečných zónach.

Riešenie SOS GUARD môže byť využívané celým spektrom používateľov, či už v privátnom alebo profesionálnom živote. Medzi potenciálnych používateľov riešenia patria profesie mestskej polície, pracovníkov v teréne, lesníci, pracovníci vo výrobnom sektore, noční strážnici, turisti, športovci ..

Situácia spojená so šíriacou sa pandémiou COVID-19 potrebu takéhoto riešenia ešte viac posilnila, obzvlášť v skupine seniorov alebo osamotene žijúcich osôb.

Práve pre zvýšenie komfortu pri využívaní riešenia sme brali veľký ohľad na výber odolných a jednoducho ovládateľných zariadení na zabezpečenie monitoringu a privolania pomoci.

SOS GUARD je možné škálovať a rozširovať podľa potrieb klienta s ohľadom na úroveň požadovanej bezpečnosti.

Chráňte svojich blízkych s SOS GUARD!

SOS GUARD v priemyselných prevádzkach

Ako funguje SOS GUARD?

Ak sa monitorovaná osoba ocitne náhle v tiesni, utrpí úraz alebo pád, môže si bezodkladne privolať pomoc stlačením tlačítka „SOS“ po dobu 3 sekúnd na hodinkách alebo trackeri, čím vyvolá alarm. Pri páde je alarm spustený automaticky. Notifikácia o alarme je odoslaná na predvolené telefónne číslo. Príjemca alarmu overí situáciu spätným volaním na SOS zariadenie. Podľa urgencie a typu incidentu kontaktuje obsluha dohľadového centra (web aplikácie) záchranné zložky.

Kto je monitorovaný?

Nositeľ SMART zariadenia
(hodiniek alebo trackeru)


Kto monitoruje?

Osoba s prístupom do
web aplikácie SOS GUARD
(rodič, poverený pracovník DSS, mesta, školy ..)

Kto je eskalovaný?

Rodinný príslušník, záchranné zložky
(RZS, HZZ, M, HS ..)


Čo je pre fungovanie SOS GUARD potrebné?

Monitorovanie pomocou SOS GUARD nie je náročné na zariadenia. Pre správne fungovanie je potrebné zabezpečiť:

 • SMART zariadenie (tracker alebo hodinky)
 • Nabíjaciu stanicu
 • SIM kartu
 • Dátové pripojenie
 • Web aplikáciu SOS GUARD

Nasadenie a využitie SOS GUARD


Mestá a obce

Deti, žiaci, študenti

Občania v produktívnom veku

Seniori a osamotene žijúce osoby

Pracovníci na osamotených pracoviskách

Výrobné a spracovateľské prevádzky

Dopravné a logistické spoločnosti

Domovy sociálnych služieb (DSS)

Školy a predškolské zariadenia

Energo distribučné spoločnosti

Taxi služby

ČOV

Aké výhody ponúka SOS GUARD?

… a ďalšie

 • Viacúčelový „geo fencing“ (vstup/opustenie vytýčenej zóny)
 • Jednoducho ovládateľné, nositeľné zariadenia pre deti a seniorov
 • Rýchle nasadenie do prevádzky
 • Možnosť tvorby heat máp (mestá, podniky, DSS)
 • Využitie bez potreby mobilného telefónu
 • SMS a e-mail notifikácie s informáciou o telef. čísle a GPS súradniciach
 • Viacúrovňový prístup k dohľadovému centru
 • Tvorba skupín podľa hierarchie alebo zamerania
 • Možnosť úprav podľa potrieb klienta
 • Zber, vyhodnocovanie a analýza dát
 • Využívanie 2G, 3G, 4G a wi-fi

Dohľadové centrum SOS GUARD

Riešenie SOS GUARD disponuje dohľadovým centrom, ktoré umožňuje obsluhe aktuálny prehľad a zobrazenie notifikácií, vytýčenie nebezpečných zón, detekuje opustenie a vstup do/z nebezpečnej zóny, jednoduchý manažment používateľov. Dohľadové centrum je prístupné cez webový prehliadač a umožňuje nastaviť rôzne úrovne používateľov.

Ponuka balíčkov SOS GUARD a služieb

Z našej ponuky balíčkov si vyberte ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

MINI

(1 – 20 používateľov)

STANDARD

(21 – 50 používateľov)

ELITE

(51 – 100 používateľov)

FLEXI

(> 100 používateľov)

DOHĽAD

(Prenájom služby na dohľadovom centralizovanom pulte 24/7)

Cenovú ponuku vám pripravíme bezplatne na vyžiadanie. Kontaktovať nás môžete kliknutím nižšie.


Chráňme našich blízkych