SOS GUARD

Predstavujeme vysoko efektívne riešenie určené primárne na monitoring bezpečnosti a privolanie si pomoci pre jednotlivcov alebo viacerých používateľov z najohrozenejších skupín obyvateľov. Jedná sa hlavne o rizikové skupiny, a to deti a seniorov.

Riešenie môžu tiež využívať rodičia, pracovníci v teréne a vo výrobných prevádzkách, škôlky, základné školy, domovy sociálnych služieb, osamelo žijúce osoby. Jednoducho každý, komu záleží na svojom živote a živote svojich blízkych.

Privolajte si pomoc naozaj rýchlo!

Na Slovensku žije približne  874 000 seniorov, z ktorých je 786 600 osamotene žijúcich. Jeseň života prináša so sebou nemalé množstvo problémov spojených so zdravotným stavom, či motorickými schopnosťami. Väčšina seniorov z dôvodu mentálnych a motorických schopností, má zníženú schopnosť adekvátneho zaobchádzania s chytrými zariadeniami, obzvlášť vo vypätých situáciách, či náhlej zmene zdravotného stavu, čo výrazne znižuje ich možnosť privolať si pomoc, keď ju naozaj potrebujú.

V prípade detí chcú rodičia vedieť, kde sa ich dieťa nachádza, či prišlo bezpečne do školy alebo či sa nepohybuje v menej bezpečných zónach.

Riešenie SOS GUARD môže byť využívané celým spektrom používateľov, či už v privátnom alebo profesionálnom živote. Medzi potenciálnych používateľov riešenia patria profesie mestskej polície, pracovníkov v teréne, lesníci, pracovníci vo výrobnom sektore, noční strážnici, turisti, športovci ..

Situácia spojená so šíriacou sa pandémiou COVID-19 potrebu takéhoto riešenia ešte viac posilnila, obzvlášť v skupine seniorov alebo osamotene žijúcich osôb.

Práve pre zvýšenie komfortu pri využívaní riešenia sme brali veľký ohľad na výber odolných a jednoducho ovládateľných zariadení na zabezpečenie monitoringu a privolania pomoci.

SOS GUARD je možné škálovať a rozširovať podľa potrieb klienta s ohľadom na úroveň požadovanej bezpečnosti.

Nasadenie a využitie SOS GUARD


Mestá a obce

Deti, žiaci, študenti

Občania v produktívnom veku

Seniori a osamotene žijúce osoby

Pracovníci na osamotených pracoviskách

Výrobné a spracovateľské prevádzky

Dopravné a logistické spoločnosti

Domovy sociálnych služieb (DSS)

Školy a predškolské zariadenia

Energo distribučné spoločnosti

Taxi služby

ČOV

Dohľadové centrum SOS GUARD

Riešenie SOS GUARD disponuje dohľadovým centrom, ktoré umožňuje obsluhe aktuálny prehľad a zobrazenie notifikácií, vytýčenie nebezpečných zón, detekuje opustenie a vstup do/z nebezpečnej zóny, jednoduchý manažment používateľov. Dohľadové centrum je prístupné cez webový prehliadač a umožňuje nastaviť rôzne úrovne používateľov.

Čo ponúka SOS GUARD?

 • Ochrana rodinných príslušníkov, študentov, zamestnancov
 • Manuálne alebo automatizované privolanie pomoci
 • Automatická detekcia pádu a vytvorenie alertu
 • Viacúčelový „geo fencing“ (vstup/opustenie zóny)
 • Jednoducho ovládateľné, nositeľné zariadenia pre deti a seniorov
 • Rýchle nasadenie do prevádzky
 • Možnosť tvorby heat máp (mestá, podniky, DSS)
 • Indoor/outdoor použitie
 • Využitie bez potreby mobilného telefónu
 • SMS a e-mail notifikácie s informáciou o telef. čísle a GPS súradniciach
 • Komfortné a odolné zariadenia s možnosťou hovoru
 • Prehľadný dohľadový pult cez webový prehliadač
 • Viacúrovňový prístup k dohľadovému centru
 • Tvorba skupín podľa hierarchie alebo zamerania
 • Možnosť úprav podľa potrieb klienta
 • Zber, vyhodnocovanie a analýza dát
 • Využívanie 2G, 3G, 4G a wi-fi

%d blogerom sa páči toto: