LoREP – Reporting logistickej siete

Mať aktuálne ekonomické a prevádzkové informácie na jednom mieste a včas je záruka úspechu. V súčasnej dobe víťazí ten, kto efektívne a dynamicky pracuje s aktuálnymi dátami potrebnými pre správne rozhodnutia a tvorbu tých správnych procesov.

Logistické a doručovateľské spoločnosti majú možnosť koncentrovať všetky kľúčové informácie na jednom mieste a na ich základe sa operatívne rozhodovať, či vyhodnocovať kvalitu poskytovaných služieb.

Základné charakteristiky

 • Web aplikácia dostupná cez internetový prehliadač
 • Riešenie s vysokou dostupnosťou „HA“
 • Konfigurovateľné používateľské informačné a ovládacie panely
 • Sledovanie kľúčových transakčných údajov
 • Automatická aktualizácia dát
 • Prehľad výstrah a ich kompletný manažment
 • Výstupy pre zvolené parametre vo forme grafov
 • Preditkívne upozornenia na riziká a problémy
 • Možnosť integrácie na rôzne typy informačných systémov

Funkcionality

 • Reporting vývoja kvality služieb a tržieb v čase
 • Reporting podielu jednotlivých produktov na celkových tržbách
 • Viaceré ovládacie a informačné panely
 • Nastaviteľné spektrum sledovaných parametrov reportingu
 • Pravidelné denné importy dát a ich vyhodnotenie
 • Vyhodnocovanie miesta a počtu podaných zásielok
 • Zobrazovanie trendov vývoja parametrov
 • Management Scorecard – report výsledkov pre vedenie spoločnosti
 • Free Built Analysis Tool – nástroj pre tvorbu analytických reportov

Všetky kľúčové informácie na jednom mieste …