Poľsko schválilo zákon o elektronickom doručovaní

Poľsko prijalo nový zákon o elektronickom doručovaní. Jeho cieľom je previesť oficiálnu korešpondenciu verejnej správy do online priestoru. Novú službu bude poskytovať Poczta Polska. Digitálne vylúčení občania budú môcť využívať tzv. hybridnú poštu.

Koncom novembra poľský prezident podpísal zákon o elektronickom doručovaní. V polovici decembra zákon ešte čakal na uverejnenie v zbierke zákonov. Od počiatočného predstavenia návrhu až po prijatie regulácie uplynul viac než rok.

Zákon zavedie povinnosť orgánov verejnej správy posielať doporučenú poštu výhradne v elektronickej podobe. Verejné úrady a podnikatelia si budú musieť zriadiť oficiálnu schánku elektronickej pošty a nechať si ju zaregistrovať vo verejnom registri. Táto povinnosť nebude platiť pre jednotlivcov. V prípade, že niektorí občania nebudú pripravení prijímať oficiálnu korešpondenciu elektronicky, budú môcť využívať tzv. hybridnú poštu.

Hybridná pošta znamená, že poštový operátor prijme elektronickú poštu od verejnej autority a doručí ju v papierovej podobe. To bude od poštového operátora vyžadovať zavedenie nových procesov na prevod do papierovej formy a obálkovanie.

Počíta sa s tým, že určený poštový operátor bude poskytovať služby elektronického doručovania a hybridnej pošty. Do menovania takéhoto operátora, ktorý bude vybraný pomocou tendra, zákon uvádza, že Poczta Polska bude dočasne poskytovať tieto služby do konca roku 2025. To je zároveň dátum, do kedy Poczta Polska bola určená ako poskytovateľ univerzálnej poštovej služby.

Implementácia nového spôsobu doručovania bude pre rôzne kategórie povinných osôb prebiehať v niekoľkých etapách. Od septembra 2021 ju budú využívať ústredné orgány, od januára 2024 orgány územnej samosprávy a od októbra 2029 aj súdy.

1 komentár k “Poľsko schválilo zákon o elektronickom doručovaní”

Pridaj komentár