Slovenská pošta zabezpečí preclenie zásielok s nízkou hodnotou, MARTES pomohol s informačným systémom

Od 1. júla 2021 platia v celej Európskej únii nové pravidlá preclievania nízkohodnotových zásielok z tretích krajín. To znamená, že každý balíček, napríklad z Číny, bude čakať v sklade Slovenskej pošty, až kým ho colný úrad neprepustí do voľného obehu. Nový spôsob spracovania veľkého objemu takýchto zásielok si vyžadoval prispôsobenie informačného systému Logis. Sme radi, že spoločnosť MARTES v tomto mohla Slovenskej pošte významne a včas pomôcť.

V rámci celoeurópskeho projektu eCommerce sa od 1. júla 2021 zaviedli nové povinnosti pre klientov pri nakupovaní v krajinách mimo EÚ. Na Slovensku sa zmeny zaviedli na základe novely zákona o DPH. Pre každý tovar, teda aj zásielky do 22 EUR, je potrebné podať elektronické colné vyhlásenie a vzťahuje sa na ne DPH. To pre takéto lacné zásielky doteraz nebolo potrebné a pošta ich iba predkladala colným orgánom na kontrolu. Po novom musia byť zásielky uložené v sklade dočasnej prekážky Slovenskej pošty, až kým ich colný úrad neprepustí do voľného obehu.

Všetky zásielky s nízkou hodnotou, teda do 150 EUR, sú oslobodené od cla, avšak nie od DPH, a treba na ne podať elektronické colné vyhlásenie. Povinnosť sa týka právnických aj fyzických osôb. Slovenská pošta pre klientov preclenie všetkých takýchto zásielok vykoná automaticky za poplatok. Ak si klient službu neželá a chce si tovar precliť sám, musí to pošte oznámiť e-mailom najneskôr 48 hodín pred príchodom zásielky na územie SR. V tom prípade mu pošta doručí poštové oznámenie so skladovým číslom a klient môže začať eColné konanie.

Proces preclievania musí byť čo najviac automatizovaný, aby bolo možné spracovať až 30,000 kusov takýchto zásielok s nízkou hodnotou, ktoré pošta denne dostáva. Pri automatizácii colného konania sú dôležité elektronické správy, ktoré odosielateľ alebo poštový podnik tretej krajiny zasiela spolu so zásielkou do krajiny určenia. Ak sú všetky adresné a colné údaje vyplnené kompletne a správne, proces preclievania môže prebehnúť hladko a pošta si za službu vypýta 2 eurá.

Situácia sa však komplikuje, ak adresné alebo colné údaje zásielky nie sú správne alebo úplné. V takom prípade je potrebný zásah obsluhy, čo proces predražuje na 4 eurá. Ak navyše pošta pre doplnenie údajov musí aj kontaktovať adresáta, pri doručení si za službu vypýta až 9 eur.

Slovenská pošta bude poplatky v uvedenej výške účtovať až od 1. septembra 2021. Dva letné mesiace majú klienti na to, aby si zvykli na nový systém. Počas tohto obdobia pošta namiesto najvyššieho poplatku 9 eur bude účtovať iba 4 eurá.

Česká pošta pridá balíkové výdajné boxy

Česká pošta oznámila, že plánuje rozšíriť svoju balíkovú infraštruktúru o výdajné boxy. Do projektu ide spoločne so Správou železníc. Na obsluhu boxov vyberie externú zásielkovú firmu pomocou tendra.

Česká pošta a Správa železníc ušetria čas zaneprázdneným ľuďom

Česká pošta podniká konkrétne kroky na rozšírenie svojej siete výdajných miest na balíky. Nedávno informovala o svojom úspešnom projekte Balíkovňa, ktorý umožňuje vyzdvihnutie balíka na viac ako 5000 poštách a externých Balíkovniach. Teraz chce ísť ešte ďalej. So Správou železníc sa dohodla na vytvorení takmer 300 nových výdajných miest v podobe boxov. Tie budú umiestnené v 144 železničných staniciach a 135 poštách.

Balíkoboxy má obsluhovať externá zásielková firma. O tom, ktorá to bude, rozhodne tender. S úspešným uchádzačom pošta uzatvorí zmluvu na päť rokov.

Stanice sú miestom častej a početnej cirkulácie ľudí. Sú teda vhodnou voľbou na umiestnenie infraštruktúry slúžiacej širokej zákazníckej báze. Takto si zákazník e-shopu bude môcť balík pohodlne vyzdvihnúť napr. cestou na vlak. Výhodou pre prevádzkovateľa bude získanie lukratívnych priestorov.

V nasledujúcich rokoch plánuje pošta zriadiť balíkové výdajné boxy aj v iných lokalitách.

Česká pošta úspešne rozvíja Balíkovňu

Projekt Českej pošty Balíkovňa funguje niečo vyše dvoch rokov. Úspešný štart a neustále zvyšovanie kvality služby sa stretlo s pozitívnou odozvou u zákazníkov, ako aj obchodných partnerov, vysvetlila riaditeľka projektu Jana Sedláková v rozhovore pre PriemyselDnes.sk. Rastúci záujem o nakupovanie cez internet, ktorý sa ešte zintenzívnil počas pandémie, zaradil Balíkovňu medzi perspektívne projekty Českej pošty.

See the source image

Na vydanie balíka stačí zákazníkovi PIN kód a minúta času.

Projekt Balíkovňa vznikol pred Vianocami 2018. Jeho prvotnou ambíciou bolo zlepšenie zákazníckej skúsenosti, v sezóne najmä pri vyzdvihovaní vianočných darčekov. Už pri štarte projektu dokázala Balíkovňa vybaviť zákazníka za tri minúty. Počas vianočných sviatkov o rok neskôr potrebovala na to už iba dve minúty.

Ako mimoriadne užitočná sa služba Českej pošty ukázala počas pandémie. Skrátenie obsluhy zákazníka na jednu minútu nielenže zvýšilo kvalitu služby, ale prispelo tiež k ochrane ich zdravia počas nákazlivej choroby.

Balíkovňa predstavuje jednoduchú a flexibilnú alternatívu k inak pomerne robustnému systému, ktorý pošta musí ponúkať zo zákona ako poskytovateľ univerzálnej služby.

Česká pošta plánuje projekt Balíkovne ďalej rozvíjať. Už teraz tvorí e-commerce 40% z celkového počtu balíkov. Očakáva sa, že nakupovanie v e-shopoch bude narastať. Doručovanie cez Balíkovňu v súčasnosti ponúka asi 2300 českých e-shopov. Ambíciou pošty je stať sa partnerom všetkých najväčších e-schopov z prvej tridsiatky, resp. päťdesiatky.

Na obsluhu rastúceho objemu balíkových zásielok bude potrebné prispôsobiť aj kapacity. Balíkovňa funguje na 400 pobočkách Českej pošty. Limitujúcim faktorom pre rozširovanie do ďalších pobočiek sú malé pošty s jedinou poštovou priehradkou, bez samostatného obslužného kanála pre balíky.

Riešením v takýchto prípadoch môže byť spolupráca s externými partnermi. Do siete výdajných miest sa môže zapojiť prakticky ktokoľvek. Stačí mu na to len smartfón alebo tablet a mobilná aplikácia Balíkovne.

Nadväzovanie spolupráce s potenciálnymi novými výdajnými miestami zverila pošta priamo svojim doručovateľom. Tí najlepšie poznajú miestne pomery. Samotné zadministrovanie dohody následne prevezme akvizičné oddelenie pošty.

Spolupráca je kľúčovým slovom aj pre celý logistický reťazec. Pošta sa snaží využívať synergie. Tak napríklad na časti trasy využije dopravcu, ktorý má práve voľné kapacity. V mieste určenia potom nemá problém výdajné miesto zdieľať s inými firmami. Tým sa líši od niektorých svojich konkurentov, ktorí by mali radi výdajné miesta len pre seba.

A čo ešte čaká Balíkovňu v tomto roku? Spustí mobilnú aplikáciu, s ktorou zákazník bude môcť sledovať svoju zásielku až po presný dátum a čas, kedy si ju môže vyzdvihnúť na výdajnom mieste. Zameria sa na pokrytie všetkých miest nad 10,000 obyvateľov a nadväzovanie strategickej spolupráce s najväčšími e-shopmi. Česká pošta usilovne pracuje na tom, aby si väčšina zákazníkov pre svoje vianočné darčeky vybrala práve Balíkovňu.

Fatálna chyba softvéru britskej pošty

Softvér Horizon, ktorý používala pošta vo Veľkej Británii od roku 1999, mal jeden závažný nedostatok. Chybne vyhodnocoval údaje, a tak voči mnohým zamestnancom pošty boli neprávom vznesené obvinenia zo sprenevery, hoci v skutočnosti žiadne peniaze neukradli. Ide o najväčší prípad justičného omylu v Spojenom kráľovstve, píše The Verge s odvolaním sa na BBC, ktoré sa téme venuje už dlhšie.

Britská pošta používala softvér Horizon od japonskej firmy Fujitsu asi 20 rokov. Po celý ten čas mal však jednu veľmi závažnú chybu. Tá spôsobovala, že softvér údaje vyhodnocoval tak, že zamestnanci pošty ukradli desiatky tisícov libier.

Nasledovali obžaloby a domnelí vinníci v niektorých prípadoch dokonca skončili vo väzení. Pošta odmietala ich tvrdenia o nevine, namiesto toho tvrdohlavo obhajovala softvér.

V rokoch 2000 až 2014 bolo na základe softvéru obžalovaných viac ako 700 zástupcov vedúcich pobočiek.

Po mnohých rokoch urputných bojov sa v apríli 2021 podarilo na odvolacom súde dosiahnuť zvrátenie rozsudkov pre 39 zamestnancov.

Už v decembri 2019 pošta súhlasila s odškodnením 555 sťažovateľov po sérii roky trvajúcich občianskych sporov. Celková suma, ktorú pošta zaplatila, bola vo výške 58 miliónov libier, avšak po odpočítaní súdnych poplatkov poškodení dostali iba 12 miliónov. O niekoľko dní nato najvyšší súd rozhodol, že systém Horizon nebol ani zďaleka dostatočne robustný počas prvých 10 rokov používania, avšak ani potom nebol bez problémov.

Následne sa spustila vlna žiadostí o preskúmanie prípadov nezávislým orgánom posudzujúcim prípadné justičné omyly. Ten súdom doteraz vrátil na opätovné preskúmanie 51 prípadov. Z nich v šiestich prípadoch boli rozsudky zrušené. Odvolací súd v apríli rozhodol o zrušení rozsudkov v ďalších 39 prípadoch.

Obete justičného omylu často prišli o bývanie, manželstvo, čas strávený s deťmi, dokonca jeden zamestnanec spáchal samovraždu. Záznam v registri trestov im znemožňoval získať novú prácu. Niektorí zamestnanci sa dokonca snažili vyrovnať vzniknuté rozdiely z vlastných peňazí, dokonca založili na tento účel svoje nehnuteľnosti.

Čas strávený vo väzení im nikto nevráti, avšak dočkali sa aspoň očistenia svojho mena a finančnej kompenzácie od pošty.

Slovenská pošta potrebuje viac balíkoboxov

Riaditeľ Slovenskej pošty Martin Ľupták a riaditeľ úseku prevádzky Boris Katuščák v rozhovore pre Živé.sk naznačili ďalšie plány poštového operátora pri zahusťovaní svojej siete balíkoboxov. Súčasných automatov je málo a sú drahé. Pošta bude preto hľadať riešenia, ako ušetriť, a zároveň udržať krok s konkurenciu v kuriérskych službách.

Čítať viac

DHL zabezpečí dodávky vakcín

Skupina Deutsche Post DHL začína s medzinárodnou distribúciou vakcín proti Covid-19. Po tom, ako v decembri 2020 začala s prvými dodávkami do Izraela, bude spoločnosť zabezpečovať distribúciu vakcíny aj do ďalších krajín. V Nemecku sa spoločnosť dohodla na distribúcii vakcín s vládou Dolného Saska ako prvou zo spolkových krajín.

Spoločnosť DHL zabezpečí medzinárodné dodávky vakcín proti Covid-19 pomocou svojej rozsiahlej siete v 220 krajinách sveta. Na náročnej logistickej operácii sa bude podieľať 9 000 zamestnancov. Firma pri tom využije svojich 260 lietadiel, ako aj spoluprácu s mnohými partnerskými leteckými spoločnosťami.

V Nemecku za vakcinačný manažment zodpovedajú jednotlivé vlády spolkových krajín. Dolné Sasko bolo prvou z nich, kde sa krajinská vláda dohodla s DHL na uskladnení a distribúcii 2,2 milióna dávok vakcín a 350 paliet očkovacieho vybavenia. DHL sa pripravuje aj na distribúciu pre ďalšie spolkové krajiny, s ktorých vládami sa rokovania blížia k úspešnému koncu.

Skladovanie vakcín je náročné z hľadiska požadovanej teploty, ktorá je -70°C pri mRNA vakcínach od Biontech/Pfizer. DHL využije svoje dva sklady certifikované na uskladnenie medicínskych zásielok. Chladiace kapacity sú pripravené aj pre vakcíny vyžadujúce teploty -20°C, ako aj 2-8°C.

Zdroj obrazových médií: Deutsche Post AG

Poľsko schválilo zákon o elektronickom doručovaní

Poľsko prijalo nový zákon o elektronickom doručovaní. Jeho cieľom je previesť oficiálnu korešpondenciu verejnej správy do online priestoru. Novú službu bude poskytovať Poczta Polska. Digitálne vylúčení občania budú môcť využívať tzv. hybridnú poštu.

Koncom novembra poľský prezident podpísal zákon o elektronickom doručovaní. V polovici decembra zákon ešte čakal na uverejnenie v zbierke zákonov. Od počiatočného predstavenia návrhu až po prijatie regulácie uplynul viac než rok.

Zákon zavedie povinnosť orgánov verejnej správy posielať doporučenú poštu výhradne v elektronickej podobe. Verejné úrady a podnikatelia si budú musieť zriadiť oficiálnu schánku elektronickej pošty a nechať si ju zaregistrovať vo verejnom registri. Táto povinnosť nebude platiť pre jednotlivcov. V prípade, že niektorí občania nebudú pripravení prijímať oficiálnu korešpondenciu elektronicky, budú môcť využívať tzv. hybridnú poštu.

Hybridná pošta znamená, že poštový operátor prijme elektronickú poštu od verejnej autority a doručí ju v papierovej podobe. To bude od poštového operátora vyžadovať zavedenie nových procesov na prevod do papierovej formy a obálkovanie.

Počíta sa s tým, že určený poštový operátor bude poskytovať služby elektronického doručovania a hybridnej pošty. Do menovania takéhoto operátora, ktorý bude vybraný pomocou tendra, zákon uvádza, že Poczta Polska bude dočasne poskytovať tieto služby do konca roku 2025. To je zároveň dátum, do kedy Poczta Polska bola určená ako poskytovateľ univerzálnej poštovej služby.

Implementácia nového spôsobu doručovania bude pre rôzne kategórie povinných osôb prebiehať v niekoľkých etapách. Od septembra 2021 ju budú využívať ústredné orgány, od januára 2024 orgány územnej samosprávy a od októbra 2029 aj súdy.

Britská pošta Royal Mail zaplatí pokutu £1,5 milióna

Britský regulačný úrad Ofcom uložil poštovému operátorovi Royal Mail pokutu vo výške 1,5 milióna libier. Dôvodom bolo nedodržanie ukazovateľa kvality pre doručovanie zásielok prvej triedy. Okrem toho Royal Mail dostal pokutu 100,000 libier za predražené zásielky druhej triedy.

Poskytovateľ poštových služieb Royal Mail je povinný zabezpečiť, aby 93% zásielok prvej triedy bolo doručených na nasledujúci pracovný deň po podaní. Avšak v období 2018/2019 kvalita tohto ukazovateľa bola len 91,5%.

Za nesplnenenie uvedeného ukazovateľa kvality musí Royal Mail zaplatiť pokutu vo výške 1,5 milióna libier.

Regulátor však vo svojej tlačovej správe zároveň uviedol, že kvalita služieb v období 2019/2020 sa zlepšila a že pošta Royal Mail po zohľadnení dopadov COVID-19 splnila svoje regulačné povinnosti.

Royal Mail však musí zaplatiť ešte jednu pokutu, a to 100 000 britských libier za predražené listové zásielky druhej triedy. Keďže tieto sú súčasťou univerzálnej služby a majú byť poskytované za primeranú cenu, regulátor zastropoval ich cenu na 60 penciach.

Cenový strop platil počas obdobia jedného roka s koncom 31. marca 2019. Od 1. apríla 2019 sa síce cenový strop následne zvýšil, ale Royal Mail účtovala vyššiu cenu už o týždeň skôr.

Namiesto 60 pencí to bolo 61 pencí, čo počas siedmych dní, od 25. do 31. marca 2019, spôsobilo celkový rozdiel 60 000 libier. Tie pošta poškodeným zákazníkom nemá ako vrátiť. Každopádne však do štátnej pokladne musí teraz zaplatiť pokutu 100 000 libier.

Royal Mail ubezpečuje, že prijala potrebné opatrenia, aby sa podobná chyba v budúcnosti neopakovala.