Slovenská pošta zabezpečí preclenie zásielok s nízkou hodnotou, MARTES pomohol s informačným systémom

Od 1. júla 2021 platia v celej Európskej únii nové pravidlá preclievania nízkohodnotových zásielok z tretích krajín. To znamená, že každý balíček, napríklad z Číny, bude čakať v sklade Slovenskej pošty, až kým ho colný úrad neprepustí do voľného obehu. Nový spôsob spracovania veľkého objemu takýchto zásielok si vyžadoval prispôsobenie informačného systému Logis. Sme radi, že spoločnosť MARTES v tomto mohla Slovenskej pošte významne a včas pomôcť.

V rámci celoeurópskeho projektu eCommerce sa od 1. júla 2021 zaviedli nové povinnosti pre klientov pri nakupovaní v krajinách mimo EÚ. Na Slovensku sa zmeny zaviedli na základe novely zákona o DPH. Pre každý tovar, teda aj zásielky do 22 EUR, je potrebné podať elektronické colné vyhlásenie a vzťahuje sa na ne DPH. To pre takéto lacné zásielky doteraz nebolo potrebné a pošta ich iba predkladala colným orgánom na kontrolu. Po novom musia byť zásielky uložené v sklade dočasnej prekážky Slovenskej pošty, až kým ich colný úrad neprepustí do voľného obehu.

Všetky zásielky s nízkou hodnotou, teda do 150 EUR, sú oslobodené od cla, avšak nie od DPH, a treba na ne podať elektronické colné vyhlásenie. Povinnosť sa týka právnických aj fyzických osôb. Slovenská pošta pre klientov preclenie všetkých takýchto zásielok vykoná automaticky za poplatok. Ak si klient službu neželá a chce si tovar precliť sám, musí to pošte oznámiť e-mailom najneskôr 48 hodín pred príchodom zásielky na územie SR. V tom prípade mu pošta doručí poštové oznámenie so skladovým číslom a klient môže začať eColné konanie.

Proces preclievania musí byť čo najviac automatizovaný, aby bolo možné spracovať až 30,000 kusov takýchto zásielok s nízkou hodnotou, ktoré pošta denne dostáva. Pri automatizácii colného konania sú dôležité elektronické správy, ktoré odosielateľ alebo poštový podnik tretej krajiny zasiela spolu so zásielkou do krajiny určenia. Ak sú všetky adresné a colné údaje vyplnené kompletne a správne, proces preclievania môže prebehnúť hladko a pošta si za službu vypýta 2 eurá.

Situácia sa však komplikuje, ak adresné alebo colné údaje zásielky nie sú správne alebo úplné. V takom prípade je potrebný zásah obsluhy, čo proces predražuje na 4 eurá. Ak navyše pošta pre doplnenie údajov musí aj kontaktovať adresáta, pri doručení si za službu vypýta až 9 eur.

Slovenská pošta bude poplatky v uvedenej výške účtovať až od 1. septembra 2021. Dva letné mesiace majú klienti na to, aby si zvykli na nový systém. Počas tohto obdobia pošta namiesto najvyššieho poplatku 9 eur bude účtovať iba 4 eurá.

Pridaj komentár