Svet zásielok tvrdí, že InPost obmedzuje konkurenciu

Poľská rodinná firma Swiat Przesyłek (Svet zásielok) budujúca sieť balíkomatov pre AliExpress sa sťažuje na obmedzovanie konkurencie zo strany giganta InPost, informoval poľský internetový denník Telko.in s odvolaním sa na PulsBiznesu. K obmedzovaniu hospodárskej súťaže má dochádzať ustanoveniami nájomných zmlúv, ktoré InPost podpisuje s vlastníkmi nehnuteľností.

Firma Svet zásielok narazila na prekážku, keď sa chcela dohodnúť s majiteľmi nehnuteľností na umiestnení balíkoboxov pre čínsky e-shop AliExpress. Od začiatku tohto roku Svet zásielok buduje v Poľsku skrinky na zber zásielok z AliExpressu. Skrinky patria firme Cainiao zo skupiny Alibaba.

Majitelia nehnuteľností, ktorých Svet zásielok oslovuje s požiadavkou umiestnenia balíkoboxov, majú však už podpísané nájomné zmluvy s významným konkurentom, spoločnosťou InPost. Na základe ustanovení z týchto nájomných zmlúv majitelia nehnuteľností nesmú prenajať priestory žiadnemu z konkurentov firmy InPost.

Spoločnosť InPost je jednoznačným lídrom poľského trhu s celkovým počtom okolo 14 000 balíkomatov. Ďaleko za ním zaostáva aj národný operátor Poczta Polska, ktorý vlastní len niekoľko stoviek takýchto zariadení. Do roku 2022 plánuje ich počet zvýšiť na 2 000.

Čínskych zariadení je zatiaľ asi stovka iba vo Varšave. Okrem toho asi 500 zariadení čaká na sklade na umiestnenie v ostatných mestách po krajine. Ďalšia tisícka je na ceste do Poľska.

Nájomné zmluvy firmy InPost s vlastníkmi nehnuteľností umiestňovanie konkurenčných balíkomatov značne obmedzujú. Svet zásielok už v tomto zmysle informoval aj poľský protimonopolný úrad UOKiK.

Rozvoj rodinnej firmy

Svet zásielok vznikol v roku 2013 ako rodinná firma. Skúsenosti čerpal už predtým zo spolupráce s holandskou pobočkou britskej pošty Royal Mail. Začínal so skladom s plochou 50 m2 a jediným vozidlom. Rozšírenie plochy centrálneho skladu spoločnosti v meste Nysa si vyžiadala spolupráca s Českou poštou. Svet zásielok zabezpečoval dopravu poštových a kuriérskych zásielok do prihraničnej pobočky Českej pošty.

Už začiatkom roka 2014 obsluhoval Svet zásielok sedem krajín: Česko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Litvu a Lotyšsko. Postupne investoval do vlastných kamiónov a budovania pobočiek v EÚ. Firma postavila svoj obchodný model na rozvíjaní riešení miestnej logistiky na distribúciu konsolidovaných medzinárodných zásielok priamo v krajine dodania a eliminovaní prekládkových skladov. Tieto totiž zbytočne zvyšujú náklady a predlžujú čas dodania.

Jedným z kľúčov úspechu firmy je jej IT platforma na prijímanie a riadenie objednávok na prepravu. IT riešenie umožňuje plne automaticky objednať prepravu zásielky z ktorejkoľvek krajiny na svete. To je možné vďaka dobrej spolupráci s viac ako 200 subdodávateľmi. Zákazníci si tak môžu objednať prepravu balíka s vyzdvihnutím alebo podaním na jednom zo 110 000 miest po celej Európe.

Svet zásielok – logistika bez logiky

Samotná spoločnosť popisuje svoj systém práce ako logistiku bez logiky. Hneď však aj vysvetľuje, prečo posielať balík napr. z Veľkej Británie do Írska cez Holandsko má zmysel, hoci to naozaj na prvý pohľad vyzerá nelogicky. Svet zásielok nemá vlastnú sieť kuriérov ani poštárov. Má iba medzinárodné pobočky a spojenia medzi nimi. Dopravu medzi nimi zabezpečuje vlastnými vozidlami alebo v spolupráci so subdodávateľmi. Firma tieto pobočky vlastní buď úplne alebo čiastočne, prípadne má s nimi iba partnerskú spoluprácu.

V každej pobočke sa realizuje konsolidácia zásielok tak, aby sa vytvárali čo najlepšie spojenia. A to sa týka aj reverznej logistiky. Zaujímavosťou je, že triedenie zásielok sa realizuje manuálne, keď nie je možné skenovať OCR. Triedenie tak vykoná zamestnanec rýchlejšie ako stroj.

Svet zásielok za svoj úspech vďačí výberu vhodných subdodávateľov, s ktorými má dobré vzťahy. Dôležitou ingredienciou v recepte na úspech je tiež vylúčenie prekládkových skladov, ktoré používajú väčšie kuriérske spoločnosti.

Svet zásielok vo vlastnom sklade v Nyse zamestnáva iba 88 skladových pracovníkov a 42 administratívnych pracovníkov. Pre porovnanie, Poczta Polska má asi 80 000 zamestnancov, vrátane 10 000 administratívnych pracovníkov.

Pridaj komentár