Prediktívna logistika pomáha s rastúcim dopytom po balíkových zásielkach

V posledných rokoch sme svedkami enormného nárastu objemu prepravy balíkov. Zároveň sa zvyšuje úroveň kvality, rýchlosti a flexibility služieb, ktorá je diktovaná dopytom. Táto kombinácia faktorov vytvára tlak na zasielateľské spoločnosti, aby na tieto kvalitatívne i kvantitatívne zmeny v dopyte dokázali uspokojivo reagovať. Jedným z riešení je využívanie prediktívnej logistiky, ktorej sa venuje aj časopis Parcel and Postal Technology vo svojom najnovšom septembrovom vydaní.

Počet balíkov sa už medzi rokmi 2015 a 2019, teda ešte pred pandémiou, zdvojnásobil na 100 miliárd kusov v rámci 13 trhov, ktoré sleduje Pitney Bowes Parcel Shipping Index. Pandémia tento trend ešte zintenzívnila, a tak správa predpokladá, že v roku 2026 tento objem narastie na 200-300 miliárd balíkov.

Rastie však nielen dopyt a nároky zákazníkov, ale aj množstvo užitočných dát, ktoré majú firmy k dispozícii, aby na rastúci dopyt dokázali relevantne reagovať. Podľa konzultačnej spoločnosti IDC sa v nasledujúcich troch rokoch vyprodukuje taký objem dát, aký sa vyprodukoval za posledných tridsať rokov. Dáta sa stávajú jedným z najcennejších aktív.

Mike Eisner z Logistyx Technologies považuje tzv. prediktívnu logistiku za prostriedok, ktorý logistickým firmám môže výrazne pomôcť adaptovať sa na rast dopytu a požiadaviek zákazníkov. Prediktívna logistika je na vzostupe počas ostatných piatich rokov, ale pandémia jej význam ešte viac zvýraznila.

Prepravcovia majú štandardne k dispozícii fakturačné a prepravné údaje o zásielke. K nim je však možné ako ďalšiu dátovú vrstvu pridať údaje tretích strán, napr. o dopravnej situácii a o počasí. To im umožní lepšie plánovať cesty, vrátane vytvárania záložných plánov pre nepredvídané okolnosti.

Využívaniu dát na zlepšovanie logistických služieb sa venuje aj telekomunikačná spoločnosť Ericsson, ktorá vo svojej správe „Pre-emptive Logistics – The Road Ahead“ zdôrazňuje najmä potenciál 5G sietí a internetu vecí. Navzájom prepojené informácie o balíkoch, dopravných flotilách a skladoch umožnia firmám optimalizovať prepravné plány a dokonca možno aj znížiť počet dopravných prostriedkov. Inteligentné zariadenia, ktoré budú vedieť sami objednávať napr. potraviny alebo výmenu náhradných dielov či opravy spotrebičov, budú tiež založené na dátach a umožnia tak ďalšiu optimalizáciu logistických procesov.

Ako podotýka Rowan Högman z Ericssonu, firmy v oblasti e-commerce majú k dispozícii pomerne veľké množstvá dát o zákazníkoch, miestach a časoch dodávok, prípadne o ich sezónnom charaktere. Ak sa tieto údaje podarí správne skombinovať s údajmi logistických firiem, napr. o kontajneroch, skladoch a pod., výsledkom bude kvalitný logistický plán.

Avšak obrovské objemy údajov si budú vyžadovať aj nové spôsoby ich spracovania. S tým môže pomôcť umelá inteligencia. Podľa Ericssonu dve tretiny firiem budú pri zosúlaďovaní logistických požiadaviek a kapacít využívať umelú inteligenciu a analýzu údajov v priebehu najbližších piatich rokov.

Podľa pána Eisnera z Logistyx Technologies, inteligentná práca s dátami umožní lepšie plánovať cesty aj s ohľadom na financie a ekológiu. Nemalo by sa tak potom stávať, ako je to dnes bežné, že napr. tri balíky jednému zákazníkovi v rámci jedného dňa doručia tri rôzne spoločnosti, napr. UPS, FedEx a pošta. Optimalizácia povedie ku konsolidácii doručovaných zásielok.

Jesper Bennike, výkonný riaditeľ spoločnosti Sixfold, dodávateľa riešení v oblasti prediktívnej logistiky, takéto riešenia umožňujú automatizáciu činností, ktoré si doteraz vyžadovali veľké množstvo pracovníkov, a zároveň zvyšujú presnosť spracovania.

Mark Jiggins z britskej kuriérskej spoločnosti Yodel si myslí, že prediktívna logistika niektoré externé faktory nemôže predvídať, ako to bolo napríklad pri lockdownoch počas pandémie. Zároveň zdôrazňuje, že pre úspech prediktívnej logistiky je kľúčová dôvera a otvorená komunikácia medzi maloobchodníkom a prepravcom. Sem patrí napríklad pravidelné informovanie zo strany prepravcu o jeho aktuálnych kapacitách a zo strany obchodníka napríklad o prebiehajúcich akciách, ktoré môžu zvýšiť dopyt.

Podľa správy Ericssonu najväčšími prekážkami lepšieho využívania dát pre prediktívnu logistiku sú chýbajúce medzinárodné štandardy, nedostatočná interoperabilita a malá ochota navzájom zdieľať dáta. Ak sa tieto prekážky podarí odstrániť, môžeme sa v budúcnosti tešiť na výrazné zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Pridaj komentár