Slovenský regulátor pri príprave 5G aukcie postupuje v súlade s harmonogramom

Slovenský regulačný úrad RÚ informoval, že práce na príprave 5G aukcie v pásme  700 MHz postupujú v súlade s harmonogramom tak, aby bol dodržaný termín na uvoľnenie spektra stanovený rozhodnutím EÚ. Pásmo 694-790 MHz sa zatiaľ využíva na pozemné digitálne televízne vysielanie (DVB-T). Na základe dohody v rámci EÚ sa pásmo uvoľní pre širokopásmový mobilný internet 5G do 30. júna 2020.

Vyjadrenie RÚ prišlo v reakcii na isté zverejnené informácie, ktoré by mohli navodiť dojem, že Slovensko zaostáva v príprave implementácie 5G sietí.

Pásmo 700 MHz (694-790 MHz) využíva v súčasnosti firma Towercom na DVB-T vysielanie. Platnosť jej licencií končí postupne v závislosti od multiplexu do septembra 2029. Avšak tento dátum ďaleko prekračuje termín, do ktorého má byť spektrum uvoľnené pre 5G. Z tohto dôvodu RÚ už dávnejšie začal rokovania s Towercomom o jeho presťahovaní do nižších frekvenčných pásem.

Takáto mimoriadna zmena v platných licenciách, ktorá vyplýva z potreby zabezpečiť súlad s legislatívou EÚ, vyvolá držiteľovi licencie dodatočné náklady, ktoré štát bude musieť kompenzovať. Novelou zákona o elektronických komunikáciách, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2019, sa preto podrobne stanovuje spôsob kompenzácie čistých priamych nákladov súvisiacich s mimoriadnou zmenou licencie.

Popri zmene DVB-T licencií Towercomu zároveň regulátor pripravuje aukciu pre pridelenie uvoľneného spektra pre 5G siete. Aukcia je naplánovaná na druhý polrok. RÚ spolupracuje s firmou Grant Thornton Advisory a v súčasnosti dokončujú zber a vyhodnocovanie informácií o 5G aukciách v iných krajinách, najmä v členských štátoch EÚ. Regulátor a jeho poradca súčasne pripravujú verejnú konzultáciu o návrhu výzvy na predkladanie ponúk na pridelenie frekvencií formou elektronickej aukcie.

Photo Copyright: Adobe Stock | party people studio

Pridaj komentár