Český regulátor začal verejnú konzultáciu o podmienkach 5G aukcie

Český regulátor ČTÚ zverejnil návrh podmienok pripravovanej aukcie na pridelenie frekvencií v pásmach 700 MHz a 3.5 GHz. Podľa návrhu budú operátori súťažiť o celkom 60 MHz v pásme 700 MHz a 200 MHz v pásme 3.5 GHz. ČTÚ zvolil aukčný formát SMRA (Simultaneous Multi-Round Auction), teda súbežnú viackolovú aukciu. Výnosy sa očakávajú vo výške minimálne 6.3 miliardy českých korún.

Regulátor ČTÚ začal verejné konzultácie o výberovom konaní na pridelenie licencií pre 5G siete už v júni 2018. Najnovší dokument, ktorým je návrh výzvy na predloženie ponúk, bude k dispozícii na verejnú konzultáciu do 26. júla. Po spracovaní pripomienok bude ČTÚ informovať o návrhu protimonopolný úrad a Európsku komisiu. Spustenie elektronickej aukcie sa plánuje v januári 2020, tak aby do apríla 2020 mohli byť jednotlivé bloky pridelené víťazom aukcie. Spektrum bude k dispozícii na výstavbu 5G sietí od polovice roka 2020, kedy sa frekvencie v pásme 700 MHz uvoľnia z doterajšieho používania na pozemné digitálne televízne vysielanie.

V spektrálnom pásme 700 MHz bude k dispozícii blok s veľkosťou 2×10 MHz s vyvolávacou cenou 1.72 miliardy českých korún, dva bloky s veľkosťou 2×5 MHz s vyvolávacou cenou 860 miliónov a jeden blok s veľkosťou 2×10 MHz s vyvolávacou cenou 1.55 miliardy českých korún. V pásme 3400-3600 MHz, sa bude dražiť jeden 20 MHz nepárový blok s vyvolávacou cenou 100 miliónov a deväť 20 MHz nepárových blokov s vyvolávacou cenou 140 miliónov.

Podmienky aukcie vychádzajú z hlavných cieľov regulátora, medzi ktorými je aj podpora konkurencie. Z tohto dôvodu sa nový operátor na trhu bude môcť uchádzať a vyhradený blok 2×10 MHz v pásme 700 MHz. Za podmienky nízkeho dopytu zo strany zabehnutých operátorov bude môcť nový hráč súťažiť aj o ďalších 2×5 MHz. Len po tom ako žiadny z nových hráčov nevyjadrí záujem o tento blok počas prvého aukčného kola, blok sa stane všeobecne dostupný pre všetkých účastníkov aukcie. Zároveň v pásme 3.5 GHz sa na nováčika bude vzťahovať veľkorysejší spektrálny limit v porovnaní so zabehnutými operátormi.

Každý zo zabehnutých operátorov, ktorý bude súťažiť o pásmo 700 MHz, prijme záväzok poskytovať národný roaming. Tento má byť k dispozícii počas šiestich rokov, aby potenciálnemu novému hráčovi uľahčil vstup na trh. Jednou z podmienok na poskytnutie národného roamingu bude to, že nový hráč bude svojou sieťou pokrývať aspoň 20 % obyvateľstva.

S cieľom zabezpečiť efektívne využívanie spektra český regulátor navrhuje súbor požiadaviek týkajúcich sa rozvoja siete. Do troch rokov od udelenia licencie bude operátor musieť pokrývať 95 % obyvateľstva v obciach označovaných ako  “biele miesta”. V januári 2025 majú operátori pokrývať 100 % železničných koridorov a diaľnic a 95 % územia obcí s viac ako 50 000 obyvateľmi. Do 10 rokov majú operátori pokrývať 99 % populácie a 90 % územia každého okresu.

Účastníci aukcie nesmú byť navzájom ekonomicky prepojení. Táto podmienka má byť splnená počas celého obdobia platnosti licencie, t. j. do polovice roka 2036 pre pásmo 700 MHz a do polovice roka 2032 pre pásmo 3.5 GHz.

Vyvolávacie ceny pre jednotlivé bloky ponúkané v aukcii boli stanovené na základe porovnania s inými 5G aukciami v Európe.

Photo Copyright: Adobe Stock | Kzenon

Pridaj komentár