Slovenský regulátor konzultuje o monitorovacom systéme kvality služieb

Slovenský regulačný úrad RÚ konzultuje do 31. januára 2020 o monitorovacom systéme na meranie vybraných parametrov kvality služieb prístupu k internetu. Regulátor plánuje aplikáciu MobilTest, poskytovanú spoločnosťou Specure, zaviesť ako certifikovaný merací nástroj na monitorovanie kvality služieb fixného aj mobilného prístupu k internetu, v súlade s nariadením EÚ 2015/2120 o otvorenom prístupe k internetu.

Merací nástroj meracinternetu.sk je verejnosti bezplatne prístupný prostredníctvom webového sídla regulátora od roku 2017. Na základe troch rokov skúseností so systémom ho regulátor považuje za relevantný pokiaľ ide o výsledky meraní.

Slovenský regulátor ho chce teraz aplikovať ako certifikovaný nástroj na:

  • riešenie sťažností účastníkov;
  • výkon funkcie štátneho dohľadu nad kvalitou služieb;
  • meranie rýchlosti a iných parametrov kvality služieb.

Aplikácia MobilTest je poskytovaná na základe Open Source licencie. Umožňuje prácu s viacerými meracími/ testovacími servermi a vyberá optimálny server pre každé jednotlivé meranie. Merania sa robia s použitím serverov umiestnených v uzloch nezávislých od prevádzky –v peeringovom centre SIX Bratislava.

Merania sa robia pre akýkoľvek operačný systém a typ pripojenia, t.j. pevné, nomádické alebo mobilné a zahŕňa najmä nasledovné technológie: xDSL, Ethernet, optické siete, DOCSIS, káblové systémy, bezdrôtové systémy (WLAN, MMDS), ako aj 2G/3G/4G.

Metodológia merania prostredníctvom webového rozhrania meracinternetu.sk alebo aplikácie MobilTest a jeho pridružená platforma si získali dôveru niekoľkých regulačných orgánov v Európe na zmeranie širokopásmového prístupu v ich krajinách. Toto umožňuje porovnávať kvalitu pripojenia naprieč týmito krajinami. Meranie je nezávislé od operátorov a poskytovateľov internetu.

Charakter otvorených dát meracieho nástroja umožňuje export anonymizovaných výsledkov merania vo formáte .cvs alebo .xml.

Photo Copyright: Adobe Stock | Jovan

Pridaj komentár