Slovenský regulátor konzultuje o aukcii vo viacerých pásmach

Slovenský regulátor konzultuje do 5. februára 2020 o návrhu podmienok viacpásmovej aukcie na pridelenie frekvencií v pásmach 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Navrhovaným formátom aukcie je SMRA. Účastníci aukcie majú súťažiť o šesť blokov. Každý s veľkosťou 2×5 MHz a to v pásme 700 MHz, jeden blok o veľkosti 2×4.2 MHz v pásme 900 MHz. A dalej tri bloky, každý s veľkosťou 2×3 MHz, v pásme 1800 MHz. Súčet vyvolávacích cien je 92,5 milióna EUR.

Pásmo 700 MHz je plánované na 5G širokopásmový mobilný internet. Okrem toho chce regulátor prideliť nevyužité spektrum v pásmach 900 MHz a 1800 MHz, ktoré operátori môžu použiť buď na zvýšenie kapacity na poskytovanie existujúcich 2G/4G služieb alebo potenciálne nových služieb M2M alebo IoT.

Súbežná viackolová aukcia (SMRA) má mať dve časti. Prvá má byť spoločne pre pásma 700 MHz a 900 MHz; a druhá pre pásmo 1800 MHz.

Rozdelenie aukcií

Pásmo 700 MHz, ktoré má byť ponúknuté v aukcii, má byť rozdelené do 6 abstraktných aukčných blokov, každý s veľkosťou 2 x 5 MHz. Pre tento blok najvyššej kategórie sa navrhuje vyvolávacia cena 15 miliónov EUR.

V pásme 900 MHz je v aukcii ponúkaný jeden blok s veľkosťou 2×4.2 MHz, za vyvolávaciu cenu 840 tis. EUR.

V pásme 1800 MHz je k dispozícii 2×9 MHz. Tie sú rozdelené na tri bloky, každý s veľkosťou 2×3 MHz. Jeden takýto blok má stáť 550 tis. EUR.

Pásmo 1800 MHz je zároveň jediným z ponúkaných pásiem, pre ktoré RÚ navrhuje aukčný limit 2×20 MHz na uchádzača, a to vrátane spektra, ktoré už má pridelené. Začiatok používania frekvencií má byť možný až po šiestich mesiacoch od pridelenia. Regulátor chce tak operátorom poskytnúť dostatok času na prípadný dobrovoľný refarming pásma.

Licencie majú byť platné do konca roka 2037 pre pásmo 700 MHz a do konca roka 2025 pre pásma 900 MHz a 1800 MHz.

Pre nových držiteľov frekvencií v pásme 700 MHz RÚ navrhuje povinné rozvojové kritériá pre pokrytie územia aj obyvateľov, ako aj jednotlivých diaľnic, rýchlostných ciest a železničných koridorov.

Photo Copyright: Adobe Stock | Antonioguillem

Pridaj komentár