Britská pošta zaplatí pokutu £175 000

Britský regulačný úrad Ofcom tamojšej pošte uložil pokutu £175 000. Britská pošta poskytuje okrem poštových aj hlasové a dátové služby. Pokutu regulátor uložil za porušenie predpisov pri poskytovaní hlasových služieb zdravotne postihnutým občanom.

Konkrétne ide o právo zdravotne postihnutých na rovnocenný prístup k telefónnej službe ako majú ostatní užívatelia.

Od augusta 2013 do novembra 2018 pošta tento predpis porušovala tým, že nezaviedla špeciálne ceny volaní pre zdravotne postihnutých. Tí totiž potrebujú špeciálne koncové zariadenia.

Tieto pomáhajú ľuďom s poruchou sluchu alebo reči komunikovať pomocou prevodu textu na reč alebo opačne. Špeciálne ceny im majú kompenzovať dodatočný čas, potrebný na uskutočnenie hovorov. Bez špeciálnych cien boli účtované ceny nadmerne vysoké.

Niekoľko faktorov robí toto porušenie závažným. Patrí sem napr. možná zraniteľnosť ľudí, ktorí boli týmto konaním dotknutí. Ale aj dĺžka času porušovania predpisov.

Regulačný úrad preto pošte uložil pokutu. Okrem toho má pošta dotknutých zákazníkov odškodniť. V pokute je už zohľadnené 30 % zníženie, keďže pošta uznala svoj záväzok a súhlasila s vyrovnaním. Regulátor zároveň určil kroky, ktoré pošta musí realizovať, aby zabezpečila súlad s predpismi a zabránila podobným porušeniam v budúcnosti.

Peniaze z pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Photo Copyright: Adobe Stock | opolja

Pridaj komentár