Site icon MARTES, s.r.o.

Neviete, ako posilniť bezpečnosť vašich zamestnancov? Nečakali by ste, že riešenie môže byť také jednoduché.

Určite to poznáte. Ocitnete sa v kritickej situácii, kde je ohrozené vaše zdravie alebo dokonca život. Jediná myšlienka, ktorá vám vtedy možno napadne, je: „Teraz mi pomôže asi už len môj anjel strážny.“

Keďže nasadzovanie astrálnych bytostí k svojim zamestnancom žiaľ zamestnávatelia nemajú k dispozícii, musia siahnuť po prozaickejších prostriedkoch s podobnou funkciou, ako napríklad SOS GUARD od firmy MARTES.

Každý zamestnanec má pri sebe jednoduchý gombík, ktorým si v prípade núdze okamžite privolá pomoc. Pri páde sa alarm aktivuje automaticky.

Privolanie pomoci však môže efektívne fungovať, len ak SOS volanie zaručene nájde príjemcu. O to sa postará dohľadové centrum s nepretržitou prevádzkou.

Svojho zamestnanca jednoducho vybavíte smart hodinkami alebo náramkom. Potrebovať budete iba SIM kartu od ktoréhokoľvek mobilného operátora. Zariadenie komunikuje prostredníctvom mobilnej siete.

Dohľadové centrum s nepretržitou prevádzkou si podnik môže zriadiť sám alebo si ho prenajme ako službu. Systém funguje veľmi flexibilne. Stačí, ak sa oprávnený dohľadový pracovník prihlási do webovej aplikácie pomocou mena a hesla.

SOS GUARD umožňuje prihlasovanie niekoľkých dohľadových pracovníkov s individuálne nastavenými úrovňami oprávnení.

Len tak pre zaujímavosť, viete, koľko pracovných úrazov sa stane v Európe za jeden rok? Takmer dva a pol milióna. V prepočte na celkový počet zamestnancov je to zhruba 1%.

Firma so stovkou zamestnancov tak môže štatisticky očakávať zhruba jeden pracovný úraz každý rok.

Ohrozené sú samozrejme všetky povolania vykonávané v rizikových prostrediach alebo s nebezpečnými prostriedkami. Významným rizikovým faktorom sú však často aj iní ľudia zvonku firmy.

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci až 57,4% pracovníkov sa stretáva s problematickými zákazníkmi, pacientmi alebo žiakmi. Konfliktné situácie niekedy vedú až k fyzickému násiliu. Jeho obeťou sú až 4% pracujúcej populácie v Európe.

Medzi najohrozenejšie povolania patria tradične poštoví doručovatelia, vodiči, pokladníci, pracovníci SBS, policajti, zdravotné sestry a pracovníci v oblasti sociálnych služieb.

Hoci žiadny systém nedokáže odvrátiť všetky riziká hroziace pri práci, SOS GUARD od firmy MARTES umožní výrazne zefektívniť privolávanie pomoci. Vo výsledku tak dokáže zabrániť mnohým fatálnym prípadom, ktoré by sa nemuseli stať, keby záchrana prišla včas.

Exit mobile version