Fatálna chyba softvéru britskej pošty

Softvér Horizon, ktorý používala pošta vo Veľkej Británii od roku 1999, mal jeden závažný nedostatok. Chybne vyhodnocoval údaje, a tak voči mnohým zamestnancom pošty boli neprávom vznesené obvinenia zo sprenevery, hoci v skutočnosti žiadne peniaze neukradli. Ide o najväčší prípad justičného omylu v Spojenom kráľovstve, píše The Verge s odvolaním sa na BBC, ktoré sa téme venuje už dlhšie.

Britská pošta používala softvér Horizon od japonskej firmy Fujitsu asi 20 rokov. Po celý ten čas mal však jednu veľmi závažnú chybu. Tá spôsobovala, že softvér údaje vyhodnocoval tak, že zamestnanci pošty ukradli desiatky tisícov libier.

Nasledovali obžaloby a domnelí vinníci v niektorých prípadoch dokonca skončili vo väzení. Pošta odmietala ich tvrdenia o nevine, namiesto toho tvrdohlavo obhajovala softvér.

V rokoch 2000 až 2014 bolo na základe softvéru obžalovaných viac ako 700 zástupcov vedúcich pobočiek.

Po mnohých rokoch urputných bojov sa v apríli 2021 podarilo na odvolacom súde dosiahnuť zvrátenie rozsudkov pre 39 zamestnancov.

Už v decembri 2019 pošta súhlasila s odškodnením 555 sťažovateľov po sérii roky trvajúcich občianskych sporov. Celková suma, ktorú pošta zaplatila, bola vo výške 58 miliónov libier, avšak po odpočítaní súdnych poplatkov poškodení dostali iba 12 miliónov. O niekoľko dní nato najvyšší súd rozhodol, že systém Horizon nebol ani zďaleka dostatočne robustný počas prvých 10 rokov používania, avšak ani potom nebol bez problémov.

Následne sa spustila vlna žiadostí o preskúmanie prípadov nezávislým orgánom posudzujúcim prípadné justičné omyly. Ten súdom doteraz vrátil na opätovné preskúmanie 51 prípadov. Z nich v šiestich prípadoch boli rozsudky zrušené. Odvolací súd v apríli rozhodol o zrušení rozsudkov v ďalších 39 prípadoch.

Obete justičného omylu často prišli o bývanie, manželstvo, čas strávený s deťmi, dokonca jeden zamestnanec spáchal samovraždu. Záznam v registri trestov im znemožňoval získať novú prácu. Niektorí zamestnanci sa dokonca snažili vyrovnať vzniknuté rozdiely z vlastných peňazí, dokonca založili na tento účel svoje nehnuteľnosti.

Čas strávený vo väzení im nikto nevráti, avšak dočkali sa aspoň očistenia svojho mena a finančnej kompenzácie od pošty.

Pridaj komentár