Site icon MARTES, s.r.o.

Chcete vedieť, ako mať z vašej obce bezpečnejšie miesto na život? Máme pre vás jeden tip.

Innovative architecture and civil engineering building construction project. Creative graphic design showing concept of infrastructure city building by professional architect, worker and engineer.

Starostovia, primátori, mestskí a obecní poslanci, skrátka všetci otcovia obcí a miest, vieme, že vám záleží na kvalite života vašich obyvateľov. Bezpečnosť je jedným z rozhodujúcich faktorov pre rozhodnutia jednotlivcov aj rodín o tom, kde budú bývať.

Ak sa v danej lokalite cítia bezpečne, stúpa pravdepodobnosť, že v nej radi zostanú, dokonca pritiahnu aj svoju rodinu a priateľov. Rozvíjajúca sa obec samozrejme vytvára množstvo naviazaných pracovných a obchodných príležitostí, poskytovania služieb a investícií do ďalšieho rozvoja.

Niektoré mestá v autoritatívnych režimoch vo svete zaisťujú bezpečnosť obyvateľov riešeniami, ktoré v skratke možno nazvať „veľký brat“. Sú založené na predpoklade, že na zaručenie všeobecnej bezpečnosti je potrebné ľudí plošne sledovať. Príkladom je 5,7-miliónový mestský štát Singapur, kde do roku 2030 chcú mať nainštalovaných 200 000 policajných kamier a nasadzujú dohľadové policajné roboty.

Nič také vám samozrejme neodporúčame. Aj vy sami si určite uvedomujete, že zvyšovanie bezpečnosti by nemalo byť na úkor znižovania osobnej slobody. Niečo v zmysle hesla: „Zabi bobra, zachráň strom.“

Skôr máme na mysli posilnenie už existujúcich mechanizmov na riešenie kritických situácií. Takými kritickými situáciami môže byť náhly zdravotný problém, úraz, lúpežné prepadnutie alebo ohrozenie inou kriminálnou činnosťou. Mestská polícia a zdravotná záchranná služba sú tu k dispozícii pre mnohé takéto prípady.

Ak je však postihnutý sám a nemá si ako zavolať pomoc, riešením môžu byť smart hodinky alebo náramok s funkciou privolania pomoci jednoduchým stlačením jedného tlačidla. Toto SOS volanie nájde svojho adresáta v podobe mestského dohľadového strediska s nepretržitou prevádzkou.

Dohľadové strediská majú niektoré obce alebo mestské časti vo väčších mestách už zriadené. Ak nie, dajú sa zriadiť v spolupráci s mestskou políciou, prípadne ako samostatné centrá pomoci.

Operátori dohľadového centra sú k dispozícii nepretržite 24/7/365. Situáciu vyhodnotia, okamžite môžu privolať pomoc a vykonať potrebné kroky krízového manažmentu.

Vo firme MARTES sme pripravili takéto riešenie. Náš modulárny hardvérovo-softvérový produkt SOS GUARD vieme flexibilne prispôsobiť vašim potrebám. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si stretnutie.

Exit mobile version