Site icon MARTES, s.r.o.

SSP SYSTÉM

Každá úspešná spoločnosť vie, ako plánovať vyťaženie svojho potenciálu tak, aby maximalizovala zisk.

SSP SYSTÉM umožňuje jednoduché a efektívne vizuálne plánovanie výroby. Plánovanie výroby je možné pre dve úrovne a to technické (strojové) a ľudské kapacity. Vhodný pre sekvenčný, malo-sériový a  zákazkový spôsob výroby. Riešenie je ideálnou voľbou pre malé a stredne veľké výrobné spoločnosti.

Cieľom optimalizačných algoritmov je zabezpečiť využívanie strojov a zamestnancov tak, aby nedochádzalo ku kolíziám vo výrobnom procese alebo zdvojovaniu úloh zamestnancov a súčasne optimalizácia nákladov spojených s výrobou, čo prispieva k maximalizácii zisku spoločnosti. Plánovať možno viacero zákaziek naraz. Aktuálne aplikácia umožňuje určitý druh automatického plánovania, avšak optimalizáciu pre konkrétne požiadavky musí vykonať používateľ.


– 30% redukcia času plánovania
– 14% zníženie výrobných chýb
+ 20% zlepšenie využitia zdrojov

Parametre

Základné pravidlá plánovania

Prečo SSP SYSTÉM?

Významnou výhodou SSP SYSTÉMu je jeho rýchle nasadenie a možnosť rozširovania. Široká integrácia do rôznych firemných systémov je samozrejmosťou.

Automaticky naplánované kroky je možné ručne modifikovať podľa potreby

Všetky zmeny sú uložené do histórie a možno sa k nim vrátiť počas plánovania

Pri plánovaní je automaticky vyhodnotené využitie strojov

Automatické upozornenie na porušenie záväzných termínov

Kapacitné konflikty sú okamžite vizuálne znázornené

Počas plánovania možno meniť časovú náročnosť operácií, čas začiatku práce a priradenia strojov

Exit mobile version