Site icon MARTES, s.r.o.

Domovy sociálnych služieb

SMART riešenie určené primárne na monitoring bezpečnosti osôb (ZSS/DSS) a privolanie si pomoci v kritických životných situáciách spojených s fyzickým ohrozením, náhlou zmenou zdravotného stavu alebo úrazu.
SOS GUARD môžu plne využívať pacienti ako aj zamestnanci

Kto je monitorovaná osoba?
Nositeľ prenosného SOS zariadenia -hodiniek alebo trackeru
Kto monitoruje?
Osoba s prístupom do web aplikácie SOS GUARD

  • Hlavná sestra, ošetrovateľský alebo opatrovateľský personál
  • Recepcia

Manažment alarmov
Web aplikácia Dohľadového centra

Exit mobile version