Site icon MARTES, s.r.o.

SMART riešenia

MARTES, s.r.o. je spoločnosťou s dlhodobou tradíciou vývoja logistických riešení. Pred niekoľkými rokmi rozšírila svoj vývoj o riešenia s vysokou pridanou hodnotou pre ich koncových používateľov a spĺňajúce vysoké technické štandardy.

SMART riešenia, ktoré spoločnosť vyvíja, vznikli z potreby ich samotných používateľov.

Riešenia, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť občanov miest a obcí, ako aj zamestnancov spoločností, ktorí sa pri výkone svojho zamestnania môžu vystaviť rôznym typom rizík, reprezentuje inteligentné riešenie SOS GUARD.

Privolajte si pomoc naozaj rýchlo!

Do druhej skupiny patrí riešenie SSP SYSTÉM, ktoré spoločnostiam s atypickou výrobou umožní zefektívňovať svoj výrobný proces a tým výrazne optimalizovať svoje výrobné kapacity.

V portfóliu konceptov, ktoré čakajú na svoju realizáciu, je niekoľko riešení, ktoré inovatívnym spôsobom pomôžu mestám, obciam či spoločnostiam efektívne ochrániť občanov, zamestnancov, majetok, či zvýšiť prehľad pri vzniku vážnych situácií.

SOS GUARD

Predstavujeme vysoko efektívne riešenie SOS GUARD určené primárne na monitoring bezpečnosti a privolanie si pomoci pre jednotlivcov alebo viacerých používateľov z najohrozenejších skupín obyvateľov. Jedná sa hlavne o rizikové skupiny, a to deti a seniorov.

Riešenie môžu tiež využívať rodičia, pracovníci v teréne a vo výrobných prevádzkách, škôlky, základné školy, domovy sociálnych služieb, osamelo žijúce osoby. Jednoducho každý, komu záleží na svojom živote a živote svojich blízkych.

SSP SYSTÉM

SSP SYSTÉM umožňuje jednoduché a efektívne vizuálne plánovanie výroby. Plánovanie výroby je možné pre dve úrovne a to technické (strojové) a ľudské kapacity.

Vhodný pre sekvenčný, malo-sériový a  zákazkový spôsob výroby. Riešenie je ideálnou voľbou pre malé a stredne veľké výrobné spoločnosti.

Významnou výhodou SSP SYSTÉMu je jeho rýchle nasadenie a možnosť rozširovania. Široká integrácia do firemných systémov je samozrejmosťou.

Exit mobile version