Site icon MARTES, s.r.o.

O nás

MARTES, s.r.o. je slovenská technologická spoločnosť so sídlom v Žiline, vznikla v roku 1995.

Spoločnosť vyvíja, implementuje a poskytuje softvérové ​​riešenia pre poskytovateľov logistických a poštových služieb.

Od roku 1995 sme dlhodobým partnerom a dodávateľom určených meradiel a od roku 2005 dodávateľom a prevádzkovateľom komplexného logistického informačného systému LOGIS pre Slovenskú poštu, a.s.

… viac ako
25 rokov na trhu …

Za 15 rokov vývoja a rozširovania LOGIS získala spoločnosť veľké množstvo skúseností a know-how týkajúcich sa návrhu komplexných informačných systémov, práce s veľkým objemom dát, master data manažmentu, integrácie hardvérových komponentov, vývoja nových modulov, ako aj integrácie LOGIS s inými informačnými systémami.

Pred niekoľkými rokmi sme rozšírili vývoj o riešenia s vysokou pridanou hodnotou pre ich koncových používateľov, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť občanov miest a obcí, ako aj zamestnancov spoločností, ktorí sa pri výkone svojho zamestnania môžu vystaviť rôznym typom rizík.

Na kvalite našich služieb a produktov, ako aj dlhodobej spokojnosti našich klientov nám záleží.

Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 Systém manažmentu kvality, ISO 14001 Systém environmentálneho manažmentu a ISO 27001 Manažment informačnej bezpečnosti. Naše riešenia spĺňajú vysoké technické štandardy.

Sme spoľahlivým obchodným partnerom prevereným a zapísaným v Registri partnerov verejného sektora SR, ako aj v Zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie SR.

Exit mobile version