MARTES, s.r.o. Žilina

Konzultačné služby, návrh systémov, technická a prevádzková podpora

Portfólio služieb MARTES

Evidencia a správa zásielok v informačnom systéme

LOGIS – Logistický informačný systém

“Celopodnikový logistický informačný systém, ktorý zaisťuje spracovanie, evidenciu a správu zásielok v celkovom objeme viac ako 20 miliónov kusov ročne.”


Od prvého nasadenia LOGIS prebieha nepretržitý vývoj systému sledujúci nové technologické riešenia v segmente logistiky, ako aj požiadavky zákazníka na nové funkcionality a služby.

Klient LOGIS každodenne beží na > 1000 používateľských staniciach po celom Slovensku. Celkový počet individuálnych používateľských účtov je > 3000.

Riešenie je škálovateľné a môže byť dimenzované podľa požadovaného výkonu. Pri jeho návrhu boli uplatnené architektonické princípy pre vysoko dostupné systémy (HA). Ako úložisko dát sa používa centrálna databáza.