Site icon MARTES, s.r.o.

LoNET – Riadenie logistickej siete

V súčasnej dobe víťazí ten, kto efektívne a dynamicky plánuje a optimalizuje využívanie svojich zdrojov za účelom skvalitnenia svojich služieb a zvýšenia zisku spoločnosti. Logistické a doručovateľské spoločnosti si môžu jednoducho a prehľadne plánovať trasy svojich rozvozov podľa aktuálnej situácie a tým výrazne skrátiť čas doručenia zásielok svojim zákazníkom. Pomocou automatizovaného zasielania alertov je možné eliminovať preťaženie vozového parku alebo logistických či spracovateľských uzlov a tým odstrániť kritické situácie 24/7, či zrýchliť doručovanie zásielok v najvyťaženejších obdobiach roka ako sú napríklad vianočné sviatky.

Hlavné charakteristiky

 • Web aplikácia dostupná cez internetový prehliadač
 • Riešenie s vysokou dostupnosťou „HA“
 • Konfigurovateľné používateľské informačné a ovládacie panely
 • Systém je dimenzovaný pre > 300 používateľov
 • Automatická aktualizácia dát
 • Prehľad výstrah a ich kompletný manažment
 • Grafické výstupy pre zvolené parametre
 • Prediktívne upozornenia na riziká a problémy
 • Možnosť integrácie s inými informačnými systémami
 • Tvorba simulačných scenárov podľa požiadaviek a ich porovnávanie

Funkcionality

 • Vyhodnotenie záťaže jednotlivých uzlov prepravnej siete
 • Viaceré ovládacie a informačné panely pre jednotlivých používateľov
 • Komplexný prehľad stavu jednotlivých zásielok na uzloch
 • Tvorba a zobrazovanie dynamických výstrah pri prekročení stanovených hodnôt
 • Nastavenie sledovania parametrov podľa úrovne alebo role používateľa
 • Sledovanie počtu alebo hmotnosti prepravovaných zásielok na uzloch
 • Výpočet času a priemernej ceny prepravy jednotlivých zásielok
 • Vyhodnocovanie omeškania zásielok voči prepravnému plánu
 • Vyhodnotenie efektivity vyťaženia vozového parku
 • Vyhodnotenie preťaženia rozvozových vozidiel
 • Výpočet trasy zásielky podľa zvolených kritérií

Exit mobile version