Site icon MARTES, s.r.o.

Logistické riešenia

MARTES, s.r.o. sa primárne zameriava na vývoj, implementáciu a prevádzku informačných systémov pre logistické a poštové služby.

Od roku 2005 sme dodávateľom a prevádzkovateľom komplexného logistického informačného systému s rôznymi nadstavbami pre Slovenskú poštu, a.s.

LOGIS – Logistický
informačný systém

LOGIS je celopodnikový logistický informačný systém, ktorý zaisťuje spracovanie, evidenciu a správu zásielok v celkovom objeme viac ako 20 miliónov kusov ročne.

Od prvého nasadenia IS LOGIS prebieha nepretržitý vývoj systému sledujúci nové technologické riešenia v segmente logistiky, ako aj požiadavky zákazníka na nové funkcionality a služby.

Klient LOGIS každodenne beží na viac ako 1 000 používateľských staniciach po celom Slovensku. Celkový počet individuálnych používateľských účtov je viac ako 3 000.

LoNET – Riadenie
logistickej siete

V súčasnej dobe víťazí ten, kto efektívne a dynamicky plánuje a optimalizuje využívanie svojich zdrojov za účelom skvalitnenia svojich služieb a zvýšenia zisku spoločnosti.

Logistické a doručovateľské spoločnosti si môžu jednoducho a prehľadne plánovať trasy svojich rozvozov podľa aktuálnej situácie a tým výrazne skrátiť čas doručenia zásielok svojim zákazníkom.

Pomocou automatizovaného zasielania alertov je možné eliminovať preťaženie vozového parku alebo logistických či spracovateľských uzlov a tým odstrániť kritické situácie 24/7, či zrýchliť doručovanie zásielok v najvyťaženejších obdobiach roka ako sú napríklad vianočné sviatky.

LoREP – Reporting
logistickej siete

Mať aktuálne ekonomické a prevádzkové informácie na jednom mieste a včas je záruka úspechu. V súčasnej dobe víťazí ten, kto efektívne a dynamicky pracuje s aktuálnymi dátami potrebnými pre správne rozhodnutia a tvorbu tých správnych procesov.

Logistické a doručovateľské spoločnosti majú možnosť koncentrovať všetky kľúčové informácie na jednom mieste a na ich základe sa operatívne rozhodovať, či vyhodnocovať kvalitu poskytovaných služieb.

Exit mobile version