Slovenský regulátor konzultuje o aukcii vo viacerých pásmach

Slovenský regulátor konzultuje do 5. februára 2020 o návrhu podmienok viacpásmovej aukcie na pridelenie frekvencií v pásmach 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz. Navrhovaným formátom aukcie je SMRA. Účastníci aukcie majú súťažiť o šesť blokov. Každý s veľkosťou 2×5 MHz a to v pásme 700 MHz, jeden blok o veľkosti 2×4.2 MHz v pásme 900 MHz. A dalej tri bloky, každý s veľkosťou 2×3 MHz, v pásme 1800 MHz. Súčet vyvolávacích cien je 92,5 milióna EUR.

Čítať viac

Slovenský regulátor konzultuje o monitorovacom systéme kvality služieb

Slovenský regulačný úrad RÚ konzultuje do 31. januára 2020 o monitorovacom systéme na meranie vybraných parametrov kvality služieb prístupu k internetu. Regulátor plánuje aplikáciu MobilTest, poskytovanú spoločnosťou Specure, zaviesť ako certifikovaný merací nástroj na monitorovanie kvality služieb fixného aj mobilného prístupu k internetu, v súlade s nariadením EÚ 2015/2120 o otvorenom prístupe k internetu.

Merací nástroj meracinternetu.sk je verejnosti bezplatne prístupný prostredníctvom webového sídla regulátora od roku 2017. Na základe troch rokov skúseností so systémom ho regulátor považuje za relevantný pokiaľ ide o výsledky meraní.

Slovenský regulátor ho chce teraz aplikovať ako certifikovaný nástroj na:

  • riešenie sťažností účastníkov;
  • výkon funkcie štátneho dohľadu nad kvalitou služieb;
  • meranie rýchlosti a iných parametrov kvality služieb.

Aplikácia MobilTest je poskytovaná na základe Open Source licencie. Umožňuje prácu s viacerými meracími/ testovacími servermi a vyberá optimálny server pre každé jednotlivé meranie. Merania sa robia s použitím serverov umiestnených v uzloch nezávislých od prevádzky –v peeringovom centre SIX Bratislava.

Merania sa robia pre akýkoľvek operačný systém a typ pripojenia, t.j. pevné, nomádické alebo mobilné a zahŕňa najmä nasledovné technológie: xDSL, Ethernet, optické siete, DOCSIS, káblové systémy, bezdrôtové systémy (WLAN, MMDS), ako aj 2G/3G/4G.

Metodológia merania prostredníctvom webového rozhrania meracinternetu.sk alebo aplikácie MobilTest a jeho pridružená platforma si získali dôveru niekoľkých regulačných orgánov v Európe na zmeranie širokopásmového prístupu v ich krajinách. Toto umožňuje porovnávať kvalitu pripojenia naprieč týmito krajinami. Meranie je nezávislé od operátorov a poskytovateľov internetu.

Charakter otvorených dát meracieho nástroja umožňuje export anonymizovaných výsledkov merania vo formáte .cvs alebo .xml.

Photo Copyright: Adobe Stock | Jovan

Slovenský regulátor pri príprave 5G aukcie postupuje v súlade s harmonogramom

Slovenský regulačný úrad RÚ informoval, že práce na príprave 5G aukcie v pásme  700 MHz postupujú v súlade s harmonogramom tak, aby bol dodržaný termín na uvoľnenie spektra stanovený rozhodnutím EÚ. Pásmo 694-790 MHz sa zatiaľ využíva na pozemné digitálne televízne vysielanie (DVB-T). Na základe dohody v rámci EÚ sa pásmo uvoľní pre širokopásmový mobilný internet 5G do 30. júna 2020.

Čítať viac

Český regulátor začal verejnú konzultáciu o podmienkach 5G aukcie

Český regulátor ČTÚ zverejnil návrh podmienok pripravovanej aukcie na pridelenie frekvencií v pásmach 700 MHz a 3.5 GHz. Podľa návrhu budú operátori súťažiť o celkom 60 MHz v pásme 700 MHz a 200 MHz v pásme 3.5 GHz. ČTÚ zvolil aukčný formát SMRA (Simultaneous Multi-Round Auction), teda súbežnú viackolovú aukciu. Výnosy sa očakávajú vo výške minimálne 6.3 miliardy českých korún.

Čítať viac

Rakúska pošta čelí 18-miliónovej pokute za porušenie ochrany osobných údajov

Rakúska pošta čelí škandálu s uchovávaním osobných údajov o miliónoch zákazníkov bez ich súhlasu, napísal rakúsky denník Die Presse. Úrad na ochranu údajov konštatoval, že národný poštový operátor je vinný z porušenia nariadenia o ochrane údajov GDPR, ktoré bolo implementované v máji 2018, a uložil mu pokutu 18 miliónov EUR. Pošta sa proti rozhodnutiu odvolá.

Čítať viac

4ka spúšťa 5G

Slovenský mobilný operátor Swan Mobile, poskytujúci služby pod značkou 4ka, realizoval prvý verejný 5G video hovor. Operátor predviedol video hovor skupine novinárov v Banskej Bystrici. Počas prezentácie rýchlosť prenosu dosiahla 1 Gbps.

Čítať viac

Navštívte nás na štrnástej Annual European Spectrum Management Conference

Open Nettest

V dňoch 19. – 20. júna 2019 sa zúčastníme 14. konferencie Annual European Spectrum Management Conference v Bruseli.

Nenechajte si ujsť našu prezentáciu „Open Nettest“ ktorá je súčasťou Session 3: A roadmap for the future – Delivering an efficient, forward-looking mobile spectrum landscape . Sesion 3 sa uskutoční dňa 19. júna medzi 14: 00-15: 10.

Čítať viac